kompetenceudvikling
inspiration
udviklingsprocesser
supervision - sparring
konsultation
grupper - relationer
offentlige og private virksomheder
ledelse og medarbejdere
 
Gjørrild Jacoby

Albert Naursvej 22
8270 Højbjerg
Tlf. 86 72 51 02
Mail: gjorrild@jacoby.dk